Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

Uğraşmayın Tapşırın

Mesleğiniz sizin merhamet, şehadet, şeriat müntesibi olduğunuzu tebellür ettiriyor ise, bu; peygamberlerden başkasını efendi, muhsinlerden başkasını veli, mürşitlerden başkasını emre ve bu çağda ise Türkler’den başkasını muttaki bellemediğinizden bellid


Murat - Mürted - Mir'at

Hızlı iken hata yapmak istemezsiniz. Büyük meblağda iş yürütürken de hata yapmak istemezsiniz. Peki işleri-eşyaları tahrif ve tafsid eden kim? Her bi’şeyin yeri bir zamanı bir edildi. Oysa neyin yeridir, neyin vaktidir idrak edebilmekti yetişkinlik. Peki.


Aday Seçilen

Belediye Seçimleri Arifesinde bildirmek zorundaydım. İşte bildiriyorum: gerekli, gerçek, geçerli, yerinde ve yeterli iş yapmakta olanı ıslık çalmakta olandan ayırmayı başarmalıyız.


Meselemiz İltihap-İfrazat Mı İhtisap Mı?

Fabrikalar ya stok için çalışır ya çok hızlı tükettirme şebekelerine. Fabrikaların makul ve mısmıl görülmesi kabul edilemez, çünkü atölyeler, takım-tezgahlar feda edilmedikçe fabrikalar gündeme gelebilemez.


Taviz Mi, Cevaz Mı?

Ayıktığının farkına varamadan kendini tekrar sarhoş eden ayyaş emsal yaşayıştan çıkış aramak beyhude. İnsanlar arasında bi’şekilde sarhoşluğa kaptırmadığı güne gözlerini açan var ise “gerçek bir mesleğe başlangıç” yapmalı: o kişi...


Vakit, İmkan, Fırsat

Sırf yapabildiğimiz için yaptıklarımızla yapmamız gerektiği için yaptıklarımız arasında kültür idraki vardır. Ama kimin umurunda!


Yapma Bilgisi

Yapmağı bilenlerin icatlarından ve o icatların cihaza, modele, yönteme, işliğe dönüşmüş sonuçlarından şikayet edilecek bir sonuç çıkmaz...


Amel Etmiyoruz Amel Olmuşuz

Geçim etmeyi maaş kazanma gailesi sayıyoruz sadece. Yemeğimizi, kıyafetimizi, eşyamızı, kapımızı bacamızı kaştarmak için sadece maaş var çünkü elimizde. Elimiz ayağımız işleyerek geçim etmek ve kalbi, lisani ünsiyetle geçim etmek havsalamıza hiç giremiyor


Teknoloji Kültürü Daim Kılar, Akim Değil

Bir merkezi ve bir de şebekesi var artık her gailenin. Münferide ve müstakile hayat yok. Yoksa sanıldığının aksine kültür akameti teknik vasıtaların emsalsiz-örneksiz tahavvülünden değil.


İktidarınız Mı, Kültürünüz Mü?

O ancak telaffuz mesabesinde ise abesle iştigalde inat ediyorsunuz demektir. Kültürünüz zihniyetinizdir, yani iktidar gücünüzdür. Bugünkü manzara islamlaşanın da modernleşenin de belli bir tek iktidarın bi’l-umum güçlerinden olduğunu tebarüz ettiriyor.