Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz
Aday Seçilen

Aday Seçilen

Belediye Seçimleri Arifesinde bildirmek zorundaydım. İşte bildiriyorum: gerekli, gerçek, geçerli, yerinde ve yeterli iş yapmakta olanı ıslık çalmakta olandan ayırmayı başarmalıyız.

Murat - Mürted - Mir'at

Hızlı iken hata yapmak istemezsiniz. Büyük meblağda iş yürütürken de hata yapmak istemezsiniz. Peki işleri-eşyaları tahrif ve tafsid eden kim? Her bi’şeyin yeri bir zamanı bir edildi. Oysa neyin yeridir, neyin vaktidir idrak edebilmekti yetişkinlik. Peki.

Para Nedir?

Unuttunuz siz onu. Paran kadar konuşabildiğinizi bilirsiniz. Ama o paranın ne kadarı sizin ise o kadar geçerlidir sözünüz, bunu unuttunuz.

Siz Yazmış Olun

Tashih edin ve insicama sokun şu cümleleri. Sizin yazınız olsun böylece tekmil ettiğiniz netice, nihayet. Buyrunuz: Deprem Nasıl Bir Azap?!

Niye Bu Hale Düştük?

Niye Bu Hale Düştük?

Tazminatını ödeyemeyeceğimiz zenginleşme hırsına harcadın hepimizi.

Afet Özel İdaresi Heyetinin İhdası

Afet Özel İdaresi Heyetinin İhdası

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı ile Tarım Ve Orman Bakanı öyle bir irade beyan etmişler ki ilme, irfana, hikmete hiç istinat etmediklerinin izharıdır: “yeni yerleşim yerleri için mera ve orman arazilerini açacaklarmış”.

Alışmak Hayreti Kanıksamak Emeli Öldürür

11 yıl önce bir ahbap meclisine arzettiğim mütalaa üçlemesini takdimimdir: Bayram Hediyesi kabilinden.

Öyle ya...

Öyle ya...

Kalbe't-Tahsin

Amorf İbareler

Amorf, plastik, uyduruk şeyler üniversitelerden ve emsallerinden huruç ediyor cemiyete, işe güce, mesleklere herşeyi ifsadediyorlar.

Şair Mair

Bu fark mühim gelmiyorsa namus davası, kamus davası havalandırmayın.

Siyasette hasbi tarafgirlerin dikkatine

Kibri vakar sananlara ve şımarıklığı neş'e sananlara kendinizi kullandırıyorsunuz.

Dua

Şarta şurta bağlı dua mı olurmuş?!

Kuğu Değilim, Gerçekten Çirkin Ördeğim

... ahalinin ne halt ettiğini anla bu manzaradan sen ve ay, uyan, çalış arkadaş.

Buğz... ne sandınız siz onu!

Buğz, cihadın en hafifi sanılıyor. Hayır.