Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

Resulayn'dan İdlib'e Kızılay Merhamet Hattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işgalci iftirası atılmasını önleyelim: Silahlı Kuvvetlerimiz'in MERHAMET MUHAFIZI misyonu üstlendiğini gösterelim. Kızılay Merhamet Hattı Muhafız Kuvveti ihdas edelim.


Memleketi Taşıyan Bedenen Çalışan

Ey işçiler ezildiğinizden dolayı kendinizi; acınmak ya da işinize küsmek, iş arkadaşınızı rencide etmek yoluna saptırmayın. Mesleğinize/emeğinize sahip çıkmak ile ekmeğinize sahip çıkmak arasında kalmış değilsiniz.


İNTİBALARINIZI MUAYENE EDİN

Bil ki kalbin ameli niyettir. Bu amelinizi halis ve tahir tutun efendim. Fuadınızın cevheri olan o karanlık merkez Allah'ın elindedir unutmayın. Böylece kalbiniz temiz, sadrınız ferah ve eliniz de temiz işlesin.


Para Nedir?

Unuttunuz siz onu. Paran kadar konuşabildiğinizi bilirsiniz. Ama o paranın ne kadarı sizin ise o kadar geçerlidir sözünüz, bunu unuttunuz.


Kölede Ve Esirde Harim-i İsmet Aranmaz

Neresi kutlu ki sene başı kutlaması bu güne terettüp ediyor? Cevaplarınız yok değil mi! Bence sadece cevabınız değil hiçbir harim-i ismetiniz de yok, Allah kurtarsın.


Cumhurbaşkanı'nın bize teklif ettiği tenakuz

Oysa sokakları genişletme ve konut üretme tutkusuna kapılmaksızın geliştirilen bina ve altyapı donatımı çözümleriyle yeniden o mahalleler, ferdi ve haneye dair ama müştereğe açık meşgalelerini terkettirmeyen mahallelere kalbedilebilir.


Nasıl Oldu Da Bu Hale Düştük?

Memleketin ahvaline bakıp "nasıl oldu da bu hale düştük" diye soran var mı, bilmiyorum. Belki vardır. Onlara arzederim:


Fahriyeler

İsraflara, ihmallere katlanmak yerine ve hatta nice imkanları icraa geçirememekten dolayı fırsat mahrumluklarına tahammül etmek yerine emr, maruf ve maharet serdeden bir hükmi şahsiyet tarifi ve vazı icab-ı hakikattir.


Bir marangozun ikazı.

Modernetik celeplere inat bütün mesleklerin erbaplarının dikkatlerini celbetmek niyetiyle...Bal FM