Döndürülen Dolaplar Ve Dolaplara Doluşanlar

Yarın insan eti yiyerek karnınızı doyuracaksınız. Bugün yemiyorsanız, sırf, şimdi başka şeylerle karnınızı doyurabildiğiniz için.

Finansal organizasyonların başındaki insanların abone gibi kreditör oldukları reel sektörler iki elin parmakları kadardır. Ve dünya bunların tekeri üzerinde dönmektedir. Diğer bütün sektörlerin ya sadece adı kalmıştır yahut son solukları. Şu birkaç sektörün hasılat tarlası bütün dünyadır ama imalat, sanayi, hasat arazileri sanki abone oldukları belli arazilerdir. Diğer bütün araziler ya o sektörlerin hizmetçiliğini yapanların ikamet ettiği yerlerdir yahut müşterilerinin.

Bu durum 1996'dan beri çok belirgin şekilde böyle zuhur etmiştir.
2006 senesinde finans ve sigorta şirketleri Basel'de toplanıp işbu manzaranın ilk ifrazatına şahit olunma ihtimali yüksek olan kredilerin geri dönmemesi hadisesine tedbirleri konuştular. Ve kararlar aldılar. Karar alıcılar sadece özel sektör yöneticileri değildi. Bütün devletlerden maliye bakanları, başbakanlar, hazine müsteşarları, merkez bankası başkanları, devlet bankaları genel müdürleri falan hepsi birlikte kararlar aldılar. 2010 yılı sonuna kadar takvime yaydılar o kararların tatbikatını. Türkiye'den Abdüllatif Şener huzurdaydı orada. Altı ay kadar süren o toplantıdan sonra ülkede ilişkilendirilmemiş hiçbir resmi kurum ve hiçbir özel finans (banka, sigorta) şirketi kalmamacasına sari bir dizi eylem planlandı. 2010 yılı sonuna kadar kim, ne kadar sürede, ne zaman başlayarak ne kadar bütçeyle hangi işlemi üstlenecek belirlenmiş şekilde bir irade isal edildi... hükümet tarafından. Bakanlar Kurulu iradesiyle yani.

Ama tedbirler (!) iflah (!) etmedi. 2008 senesi iltihabın fışkırtıldığı yıl oldu. Şu birkaç imtiyazlı sektör ve finans piyasasının dışında bütün iktisadi ve sair faaliyetler çöpçülere terkedildi o günden beri.

Bugünler ise kangren kati uzuvların kesilmesi gereği reddedilemeyen günlerdir.

1996 senesinde dünyadaki mal ve hizmetler üretiminin yıllık meblağı 60 bilmem kaç sıfırlı bir sayı iken, o sene dünyada aylık finansal işlemler o sayıyı buluyordu. İmalat+Sanayi+Hasat+Hizmetler tutarı 1 iken mali sermaye hareketi 12 idi yani.

Bu nisbet 2008 senesinde 1'e 365 idi. Yani dünyada bir günde cari mali sermaye hareketi kadar hareket imalat+sanayi+hasat+hizmet sahalarında ancak bir yılda vuku bulabiliyordu.

Şimdi ne kadardır sizce? Merak bile etmediğinizi biliyorum. Sizi corona haberleri ve coronaya vaziyet telaşesi kesiyor çünkü. Ama o telaşeye düşenlerin aldığı (!) tedbirlerin (!) tamamen iktisadi cihetleri baskın şeyler olduğunu bile farkedemeyecek kadar enfekte olmuşsunuz.

Manzaranın teferruatını arzederdim size. Fakat nafile. Çünkü yetkili ve etkili makamdakiler; faturayı corona kalemiyle kesenler ile gerçekte bütün ahaliyi balon maliye ve ekonomi işlemleriyle kandıranlar aynı kişilerden müteşekkil... ve siz onlara uymayı tercih ediyorsunuz. Siz kredi müşterileri, siz başkanlar, başbakanlar, bakanlar busuzun işte. Döndürdüğünüz dolaplar ve o dolapları dolduranlar faş oldu ama kimse gerçeği kabul etmemekte ısrarcı olduğu sürece hemen yarın başka bir kalemle fatura kesmeyi keşfedeceksiniz, belli.

Çare mi? Çareyi mi sordunuz? Hayır. Size inanmıyorum. Zira biliyorum ki yarın insan eti yiyerek karnınızı doyuracaksınız. Bugün başka şeylerle karnınızı doyurduğunuz için şimdilik insan eti yemiyorsunuz.

Yazarın Diğer Yazıları

Şehir, Yönetimin Konusu Değil Yönetenin Ta Kendisidir

Aday Seçilen

Murat - Mürted - Mir'at

Para Nedir?

Siz Yazmış Olun