Siz Yazmış Olun

Tashih edin ve insicama sokun şu cümleleri. Sizin yazınız olsun böylece tekmil ettiğiniz netice, nihayet. Buyrunuz: Deprem Nasıl Bir Azap?!

Tövbeye vaktin, imkanın ve günahı telafiye ve kefarete mecalin kalmadığını düşünsene... öldüğünü yahut bilincini yitirdiğini yani. Bu hale depremle düştüysen mesela, anla işte deprem nasıl bir ceza! Ha tövbe kapın kapanmış ha dilin-elin tutulmuş; aynı hesap: Şiddetli bir azap.
 
Türkiye ihtiraslara sıkışık, servet(!) altında ezik. Zelzele öncesine de zelzele sonrasına da vaziyet edemeyeceğimiz kadar haris ve zenginiz. Büyüğünden küçüğüne harisin serveti eziyor işte yüreğimizi.

Deprem bile kapitalizmin zehrine aydırmadı bizi mesela. Afete tedbirimiz ve müdahalemiz aynı sıra bütün ülke halinde afetzedeler olarak birbirimize muavenetimiz kapitalizmin araçlarıyla ve yöntemleriyle işliyor ancak, bu nasıl iş diye sormayacak mıyız?.

Kızılay'ın markasını kullanarak kurulan şirketler, afet müstahzarı malzeme imali için ve sistemleri kurmak için mi çalışıyorlar; Kızılay'ın mali akar kaynağı olmak üzere mi çalışıyorlar? Bu suale cevap almadan mesullere ve selahiyet sahiplerine sualler tevdi etmenin manası, onları ibraa çanak değil midir!?.

Kentsel Dönüşüm yasası Afet Yasası'nı bypass etmiştir, hiç kimse umursamadı. Afetin yıktığı mahallere müdahale Kentsel Dönüşüm yasasında vaz edilmemişken bile mi; afete tedbir ve afeti telafi faaliyetlerinin ancak Afet Yasasıyla tatbik edilebileceği inkar edilecek?

Deprem, altından kalkmanın da sakınmanın da halli muhal bir mesele halinde buz gibi karşımızda işte, lakin o bile aklımızı başımıza getirmeye yetmiyor.

Kimin istifa etmeyişi yüzsüzlüktür?: Kazandıracağım, kurtaracağım vb. vaatler dağıtıp da kazandırma ve kurtarma işleri yürütürken kaybettirdiyse... evet, onun istifa etmemesi yüzsüzlük olsa gerek. Peki o vaatleri sualsiz, tahlilsiz reyini vererek satın alanın istifa istemeye yüzü var mı?! 
 
 

Yazarın Diğer Yazıları

Niye Bu Hale Düştük?

Afet Özel İdaresi Heyetinin İhdası

Alışmak Hayreti Kanıksamak Emeli Öldürür

Öyle ya...

Amorf İbareler