Yeni Küresel Sistem Miş!!!

Bir şeyi yapmak veya yapmamak teemmülü; gerekli mi, gerçek mi, geçerli mi, yerinde mi, yeterli mi ve giderek doğru ve nihayet iyi mi muhakemesiyle niye kaim olmasınmış peki!

"Yeni küresel sistem" diye bi'şey yok. Küresel sistemin yenisi eskisi olmaz, o eskimez, varolduğu gibi yürür gider yahut müslüman onu itekleye itekleye sıkıştırır, küçültür ve inşallah bertaraf eder. "Korona yeni küresel sistem için mazeret mi" sualini ciddiye alanlara bi'l-vesile söyleyeyim (gerçi tekrar olacak - şu iki mütalaama bakabilirsiniz  https://www.alemihaber.com/yazar/tahsin-yilmaz/coronaya-saglik-bakanligi-vaziyet-edemez_387 ve https://www.alemihaber.com/yazar/tahsin-yilmaz/dondurulen-dolaplar-ve-dolaplara-dolusanlar_390): Eğer şu korona yeni bir küresel sisteme mazeret/fırsat gibi duruyor diyen varsa hariçten izahatçi durumuna düşüp düşmediklerini bi'yoklasınlar. Çünkü küresel sistemin zevat-ı ayanı lüzumu halinde "sistemlerinin foyasının ortaya çıkmasına sebep olan açmazları - ki zaten mukadder olan açmazlardır onlar - korona gibi gayet tabii veya kaderin cilvesi görüntüsüne büründürülmüş düzmecelerle örterler, açmazlarını telafi ederler.

Dünün güvenlik mi - özgürlük mü seç bakalım dayatmasına benzer şekilde sağlık mı özgürlük mü seç bakalım dayatmasıyla insanlara çip takılacağını söylüyorlar "yeni küresel sistem" hezeyanları ve hezliyatları istihraç edenler. Ve devamla diyorlar ki, zaten "itibari"den "kaime"ye oradan "banka parası"na oradan da "elektronik fon"a geçilmişti şimdi "davul tozundan minare gölgesinden para" tedavül edecek. Orada da durmuyorlar ve diyorlar ki, yapay zeka üretecek, yönetecek, verecek, alacak insan esastan araza tardedilecek.

Bir müslüman kafirin aklına gelmemişi eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek emsal akl-ı evvellik etmez. Önce bunu hatırlamalı efendim. Sonra... hatta sonra değil "aynı sıra" bilmek lazım ki "şöyle olacak böyle olacak, daha daha bilmem ne olacak ve bunlar nazik yahut zalim ama azgın sömürgenlerin yeni sistemlerinin temellerini teşkil edecek çünkü" açıklaması zırvalamaktan başka şey değildir. Zira bu söylenenler, yapanları için zaten "yapılası" şeylerdir, yani sırf elleriyle yapılabilindiği için yapabilecekleri şeylerdir, yaparlarsa veya yapıyorlarsa sırf yapabildikleri için yapmaktadırlar. Bunu mukadder "teknoloji sendikasyonları" ve "finansal organizasyonları" kuruludur ve hem sırf lehlerine öylesi temerküz ve teraküm neticeleri için her yere her ülkeye her kuruma hatta her kişinin zihnine, emeline, ameline kurulu.

Müslüman aklını başına alsın ve dünyaya öğretsin, uygulatsın: bir şeyi yapmak veya yapmamak teemmülü; gerekli mi, gerçek mi, geçerli mi, yerinde mi, yeterli mi ve giderek doğru ve nihayet iyi mi muhakemesiyle kaim olsun. O vakit sırf yapabildikleri için yapanların herhangi gündemi zuhur ederken ifna olacaktır. Müslüman da zırvalamaktan müteşamil bir sakınak bulacaktır.

Yazarın Diğer Yazıları

Döndürülen Dolaplar Ve Dolaplara Doluşanlar

Şehir, Yönetimin Konusu Değil Yönetenin Ta Kendisidir

Aday Seçilen

Murat - Mürted - Mir'at

Para Nedir?

Siz Yazmış Olun