Aydın İnsanlar Yetiştiren Köy Enstitüleri Günümüzde Hâlâ Var Olsaydı Neler Olurdu?

Cumhuriyet kurulduğunda nüfusun büyük çoğunluğu köylerde yaşıyordu. Köylerde okul ve okuryazar hiç yoktu. Cumhuriyet'in babası Atatürk, tarım toplumundan uygar bir toplum yaratmayı hedeflemişti. Yaptığı devrimlerle toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel dönüşümleri topluma kazandırmış; idealize ettiği Cumhuriyet'in kurumsallaşmasını büyük ölçüde sağlamıştı.