Tedavisi Yoksa Yahut Tedavisi Uzun Sürse Bile...

Agah olun. Cemiyeti atalete ve keşmekeşe sürüklemenin hiç alemi yok. Cemiyet halinde akletmek demek "unvan sahiplerine" değil "işini hayrı isteyerek yapanlara" ve hem sahib-i ar hem fedakar insana istinat etmek demektir.

Tedavisi Yoksa Yahut Tedavisi Uzun Sürse Bile
Bozmadan Yap - Beykoz

Karantina ya tedavisi henüz bilinmeyen yahut uzun süren ve "çok kolay bulaşan" hastalıklara vaziyet etmeye dair veya tedavisi bilinse ve uzun/kısa sürse de muhtemelen hasta insanların seyahat güzergahlarında müşahede altına alınmalarına dair bir tatbikattır.

Yani karantina kimin hasta olduğunu en kısa sürede ve yerinde tesbit etmiş olmaya dayanmalıdır. Salgın bir hastalık teşhis edildi madem o halde hiç kimseyi ayırmadan afiyette olanı da zafiyette olanı da işten güçten, hareketten menetmeye ve marazlıyı marazsızı tek bi'yere sıkıştırmaya kalkışmamak şarttır. Kim hasta kim değil tesbit etmek yolundaki masraftan ve meşgaleden imtina ederek onların hepsini atalete iteklemekten doğacak zarar, ziyan o tesbit için yapılacak harcamayı kat ve kat aşacaktır. Öngörülemez ilave meşakkatler doğuracaktır. Ve cemiyet, salgını önlemeye yaramaz bir zihni, ameli keşmekeşte boğulacaktır.

Salgına vaziyet etmek için;
- Herkesin tabi ve mutat iş-güç meşgalesi içindeyken o meşguliyetleri esnasında... yani işyerinde, okulunda, konaklamasında, seyahatinde hangi mahal ve mevkie gitmekte ise ve gitmişler ise oralarda sıhhatlerinin tesbiti amacıyla hızlıca muayenelerine, tahlil örneklerinin alınmasına çalışmalıdır. Hastalıktan sakınma titizliği tedbirlerini işletmek de bu noktalarda ayrıyeten ve tekrarlı olarak başarılabilir. Bu yolla günün imkanları tahtında bütün ülke nüfusu en fazla bir hafta içinde nasıl bir ahvaldedir tesbit edilebilecektir. Böylece yerinde ve yeterli şekilde müşahede veya tedavi kararları alınacaktır. Müsbet neticelere azmedici irade beyanı ve icraa tedbirleri ancak bu surette gerçek ve geçerli olabilecektir.

Mesela... kamu hizmeti veren resmi yahut özerk kurumlarımızın bütün kadrosuna işlerine gittikleri esnada ve işyerlerindeyken semptom yoklaması ve tahlil için numune alınması işlemi yapılırsa, Türkiye için söylersek nüfusun 4 milyonuna hizmet verilebilecektir.

Mesela... zorunlu öğretim çağındaki çocuklarımıza bu faaliyet tatbik edilirse, Türkiye için söylersek nüfusun 18 milyonuna hizmet verilebilecektir.

Mesela... yüksek öğretim çağındaki gençlerimize ve yetişkinlerimize bu faaliyet tatbik edilirse, Türkiye için söylersek nüfusun 5 milyonuna hizmet verilebilecektir.

Mesela... esnaf ve sanatkar ve sair özel işletmelerde çalışanlarımıza bu faaliyet tatbik edilirse, Türkiye için söylersek nüfusun 8 milyonuna bu hizmet verilebilecektir.

Mesela... gün içinde ancak evinde, alış-verişinde ve mahallesinde  hazır bulunan nüfusa bu hizmetin verilmesi için Türkiye örneğinde söylersek toplamda 30 bin mahalle veya 10 milyon hane zarfında ölçülebilir, karşılaştırılabilir bir tatbikat programı başlatmak işten bile değildir.

Agah olun. Cemiyeti atalete ve keşmekeşe sürüklemenin hiç alemi yok. Cemiyet halinde akletmek demek "unvan sahiplerine" değil "işini hayrı isteyerek yapanlara" ve hem sahib-i ar hem fedakar insana istinat etmek demektir.

NOT: Bu teklif "bütün okullar salgın dolayısıyla tatil edildi" ihbarı yapıldığı dakikada Beykozlu Fizikçi Asım Yılmaz'ın "bu kararlar virüs taşıyan insanların teşhisini imkansız ve gerekebilecek karantina uygulamalarını başarısız kılacaktır" ihtarı akabinde kaleme alınmıştı.

Yazarın Diğer Yazıları

Döndürülen Dolaplar Ve Dolaplara Doluşanlar

Şehir, Yönetimin Konusu Değil Yönetenin Ta Kendisidir

Aday Seçilen

Murat - Mürted - Mir'at

Para Nedir?

Siz Yazmış Olun