ALT ÇENE - ÜST ÇENE: REEL POLİTİK - İDEAL POLİTİK

Bu çeneler ve çenebazlar Türk'ü öğütmeğe, ezmeğe azmedişe münhasır icadedilmiş, ispat olunuyor her hadisede tekrar ve tekrar.


Devlet ve vatandaş arasındaki mesuliyet-mensubiyet tevfiki her yeni maslahat, mevzuat, hüküm ve icraatla gıdım gıdım çürütülmekteyken Amerika'ya, Yahudi'ye, Avrupa'ya, Rusya'ya, Çin'e, Latin Amerika'ya, Afrika'ya kah heyheylenen kah taraftar çıkan bir Türk!!! bir Türkiye!!!

Helası peşkirine karışmış umursamıyor, ama Türk!!! Elektrik ve sair enerji şebekesi, ulaşım ve sair iletişim şebekesi birer ticaret metaı ve meksefesi edilmişken, handiyse devlet iflas etse de olur sigortacımız var nasılsa denilmekteyken, harp cihazlanması savunma sanayiine karıştırılmaktayken hangi Türk'ten bahis açabileceğiz ki (Türkiye Trump ve konsülleri yahut Dara ve gediklileri yahut Putin ve kirilleri yahut Çin ve beyleri yahut Avrupa ve şürekaı huzuruna mevcutlu celbedilmişmiş hesap soruluyormuş diye) üzüleceğiz? Veya hindi emsal kabara kabara piyasa edenlerin çoğalmasını yadırgamayacağız herkes gibi.

Fakat ben herkes değilim. Türk'üm. Adıma, sıfatıma musallat olmayın; biraz düşünseniz işinize yaramayacağını-yaramadığını görürsünüz-görürdünüz zaten. Yok öyle değil diye itiraz edene sadece şunu söyleyebilirim: ciddiye/kaale alınmaya yarıyor diye kendini Türk'e izafetle arz-ı endam edenlerden neşet etmedi Türk, bi'l-akis onlardır Türk kıran.

Bal FM