İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

0srail askerleri, i_gal alt1ndaki Bat1 ^eria'n1n

Dünya Haberleri