Yükleniyor...

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Sağlık çalışanları için yeterli önlem alınmıyor…

Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, ihracatın durdurulmasını ve maskelerin daha fazla üretilmesini olumlu bir çaba olarak buluy...

Video Haberler

Video Haberler Haberleri

Bal FM