Vali Yardımcıları AFAD Koordinasyon Toplantısı

AFAD, 81 ilin vali yard1mc1lar1n1 yerelde daha etkin afet y

Sosyal Güvenlik Haberleri