Sayın Bakanımızın Yeni Zelanda ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçileriyle görüşmesi, 16 Nisan 2019

Say1n Bakan1m1z Yeni Zelanda n1n Ankara B