Sayın Bakanımızın Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’yle görüşmesi, 15 Nisan 2019

Say1n Bakan1m1z 15 Nisan 2019 tarihinde Belarus D1_i_leri Bakan Vladimir Makei yle biraraya geldi.