Turquality yurtiçi ve yurtdışında bir kriter halini alıyor

Turquality, yurtiçi ve yurtdışında bir kriter halini alıyor

Devlet destekli ilk marka destek program1 olan Turquality de, son 15 y1lda marka destek program1ndan yararlanan firmalara yakla_1k 2.5 milyar TL devlet destei saland1. Turquality alan i_letmeler, bu destekler ile kilogram ba_1na olan ihracatlar1n1 3 kat art1rd1lar. Turquality nin bir te_vik program1ndan […]

"Bilişim Teknolojileri Haberleri" En Çok Okunan Haberler

Bilişim Teknolojileri Haberleri