Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama 25 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!