amp quot Elçiliği casusluk merkezine çevirmişti amp quot

"Elçiliği casusluk merkezine çevirmişti"

Wikileaks kurucusu Julian Assange, Ekvador'un kendisine verdii s11nma hakk1n1 kald1rmas1n1n ard1ndan ge

"Video Haberler Haberleri" En Çok Okunan Haberler

Video Haberler Haberleri