İmmüno-onkoloji ile akciğer kanseri tedavisi

İmmüno-onkoloji ile akciğer kanseri tedavisi

Prof. Dr. Ahmet Bilici, "Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi alan hastalarda 5. yılda sağ kalım oranları yüzde 3 iken, bu oran immüno-onkolojik tedavi gören hasta grubunda yüzde 13 oldu." dedi.

Sağlık Haberleri