Mazbatayı Anıtkabir mi verecek

Mazbatayı Anıtkabir mi verecek?

Ekrem 0mamolu, daha mazbatay1 almadan soluu An1tkabir'de alm1_t1... Durumuna "me_ruiyet" kazand1rmak i

Sabah Haberleri

Yan çizmeyin

Yan çizmeyin