Üç yaşındaki Halepli “kimliksiz” öksüz mülteci Mecid’in hikayesi...