Kullanım Şartları

www.alemihaber.com (Bundan sonra «site» olarak anılacaktır.) aşağıdaki kullanım şartlarına göre hizmetlerini sunar.

Siteyi kullanmadan önce kullanım şartlarını ve yasal uyarıları okumanızda fayda bulunmaktadır. Sitenin ziyaretçi tarafından kullanımı, yasal uyarıların okunduğu ve eksiksiz olarak kabul edildiği anlamına gelir.

Telif Hakkı

Sitenin tüm içeriği, bunlarla sınırlı olmamak üzere, malzeme, hizmetler, yazılım, resimler, grafikler, şemalar, metinler ve genel olarak sitede bulunan tüm arşivler  - üçüncü kişilerin açıkça tanınan hakların dışında– «Site»’nin fikri mülkiyetindedir ve fikri mülkiyete dair ulusal ve uluslararası yasalar, sözleşmeler ve antlaşmaların hükümlerine tabidir.  

«Site»’nin  önceden yazılı izni olmadan arşivde bulunan herhangi bir malzeme, hizmet veya yazılımın görüntülenmesi, kopyalanması, yayımlanması, değiştirilmesi, aktarılması, tercümesi, adaptasyonu, revizyonu veya herhangi başka bir yolla değişimi yasaktır. İstisnai olarak, Ziyaretçi / Kullanıcı, kişisel ve ticari olmayan kullanım için, materyalin bölümlerini, kendi kişisel bilgisayarına kaydedebilir ve kopyalayabilir. Sitede yer alan ve tescilli marka, ticari isim veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyetini oluşturan ürünler için sorumluluk sahiplerine aittir. Uygulanması için önemli zaman, çaba ve finansal kaynaklar harcanan, geliştirilmiş yöntem ve formülasyonların uygulanması yoluyla diğer bilgi kaynaklarından ve «Site» tarafından toplanmış, hazırlanmış, seçilmiş ve düzenlenmiş olan, ayrıca  «Site»’nin  ve içeriğini zenginleştirmek için işbirliği içinde olduğu diğer sitelerin, değerli fikri mülkiyetini ve endüstriyel sırrını oluşturan  «Hizmet»’i kabul etmiş oluyorsunuz.

Diğer websitelerin içeriği

Sitemiz üçüncü taraf websitelerine bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiç bir şekilde, bu websitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez, sorumluluk sadece ve sadece sahiplerine  aittir. Herhangi bir kişisel veri açıklamadan önce bu sitelerin her birinin gizlilik politikasını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Diğer websitelerine bağlantılar sadece ve sadece Ziyaretçi / Kullanıcı’nın kullanımını kolaylaştırmak için verilmiştir. Ziyaretçi / Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından yeniden kullanımı ve/veya açıklanması «Site»’in sorumluluğunda değildir. Ayrıca,  Ziyaretçi / Kullanıcı’nın kişisel verilerini doğrudan üçüncü şahıslara bildirmesinden ve bunların söz konusu şahıslar tarafından kullanılmasına ilişkin, «Site» hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. 

Kullanıcıların mesajları ve kamuya açık tartışmaları 

Ziyaretçiler / Kullanıcılar Site aracılığıyla kendi iletilerini (yorum) yazabildikleri gibi, başkaları tarafından oluşturulmuş tartışmalara (forum) katılma imkanına sahiptir. Ziyaretçiler / Kullanıcılar  iyi davranış kurallarına uymak zorundadır, ayrıca yasadışı ve ahlaksız mesajlar geçmekten kaçınmalıdırlar. Yukarıdaki koşulların ihlali durumunda, «Site», ilgili mesajı silebilir veya taşıyabilir, hatta oluşturulan kullanıcı hesabını iptal edebilir. Ziyaretçiler / Kullanıcılar mesajlarının telif haklarına sahiptir, oysa «Site» bu şekilde ifade edilen görüşleri, fikir ya da kavramları kabul etmediğini ve  onaylamadığını beyan eder. 

Bu, ziyaretçi / kullanıcının websitesinde yayınladığı, gönderdiği, aktardığı ya da başka kamuya açık tartışma siteleri ve websitesinin diğer hizmetleri aracılığıyla kullanılabilir hale getirdiği her türlü içerikten tek başına sorumlu olduğu anlamına gelir. Sitenin, gelen / gönderilen verinin hacmi nedeniyle, kullanıcılarının / üyelerinin kamuya açık tartışmaları içeren websitelerine ya da diğer hizmetlere gönderdikleri tüm içeriği teknik olarak kontrol etmesi mümkün değildir. Bu nedenle, bu tür içeriğin doğruluğunu, bütünlüğünü, yasallığını ya da kalitesini garanti edemez. 
Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların kamuya açık tartışmaları aşağıdaki durumlar için kullanması yasaktır: 

a. Kişiliği ve başkalarının kişisel verilerini ihlal eden, saygısız, müstehcen, şiddet içeren, ırkçı veya başka bir deyişle sakıncalı, iftira eden, tehditkar, nefret uyandıran, yasa dışı, yanıltıcı, zararlı v.s içerikli yazım, iletim, gönderim.
b. Herhangi bir şekilde reşit olmayanlara zarar vermek.
c. Herhangi bir yasal veya gerçek kişiyi taklit etme veya kullanıcının/  üyenin  kimliği hakkında yanlış beyan verme ve/veya  kullanıcın / üyenin başka bir yasal veya gerçek kişi ile işbirliği.
d. Forum hizmetleri üzerinden iletilen içeriğin kaynağı konusunda yanıltmak amacıyla kullanıcıların / üyelerin kimlik tanımlayıcılarının tahrifi veya bozulması. 
e. Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden başka bir yazılımın veya her türlü içeriğin (metin, resim, ses, video) yüklenmesi için yayın, iletim, gönderim, transfer veya başka bir yöntemi kullanım.
f. Her türlü istenmeyen reklamın yüklenmesi veya başka içerikli ürünlerin veya hizmetlerin ya da üçüncü şahısların websitelerinin tanıtımı için başka bir yöntemin yayını, iletimi, gönderimi, transferi veya kullanımı, ayrıca alıcı tarafından istenmeyen, davetsiz  e-postaların gönderilmesi.
g. Herhangi bir şekilde diğer kullanıcıların / üyelerin özel hayatlarınının, bireysel ve toplumsal haklarınının tacizi.

Red ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

«Site»’nin kendisine, müşterilerilerine,  sunulan ürün ve hizmetlere ait yer alan bilgiler, "olduğu gibi", herhangi bir açık ya da  zımni garanti olmaksızın sunulmuştur. Ziyaretçi / Kullanıcı siteyi kendi sorumluluğu altında kullanır.

«Site» yüksek kaliteli hizmet sunmak için çaba sarf etmektedir. Ancak hiçbir şekilde, yukarıda belirtilen hizmet ve içeriğin  kesintisiz ve hatasız sunumunu, virüssüz veya hasara neden olacak herhangi bir dosya biçiminin olmamasını, sunulan malzemenin tam işlevselliğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamayı garanti etmez. Ziyaretçinin / kullanıcının siteyi kullanımından dolayı uğrayacağı doğrudan veya dolaylı hasarlardan, hiçbir şekilde  «Site» sorumlu değildir. Ürün ve hizmetlerin tanımına ait Sitede bulunan tüm bilgiler, «Site»’ye bu ürün ve hizmetlerin sağlayıcıları tarafından teslim edilir.

Bunların, ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyumundan (sınırlama olmaksızın, basın, fikri ya da sınai mülkiyet ve tüketicinin korunması hükümleri dahil olmak üzere)  ayrıca sağladıkları bilginin içeriği, yasallığı ve doğruluğu hakkında, hukuki ve cezai olarak tamamen bu şahıslar sorumludur. «Site», websitesi üzerinden sadece bunların iletimini sağlar, hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herbir alıcı (kullanıcı) veya satıcı tarafından, site aracılığıyla oluşabilecek alım-satım sözleşmelerinin ya da ürün ve hizmetlerin kira anlaşmalarından doğan yükümlülüklerin geçerliliği ve doğruluğu için  «Site» hiçbir sorumluluk taşımaz. (Sınırlama olmaksızın, teslimat veya ödeme yükümlülüğü, ya da satılan ürün veya hizmetin olgusal ve hukuki kusurları için satıcının sorumluluğunu yerine getirmesi ya da tüketici koruma hükümlerinin ihlali, dahil olmak üzere). 

Tüm hak ve yükümlülükler sadece ilgili alıcı (kullanıcı) ve satıcıyı ilgilendirir ve tamamen onların sorumluğundadır. Alıcı (kullanıcı) ya da satıcının güvenilirliği veya ödeme gücü, satış veya kira sözleşmesi oluşturulması veya yerine getirilmesi olasılığı, ilgili ürün ve hizmetlerin kalitesi, miktarı ve çeşidi ya da fiyatının makul olup olmadığı konusunda, «Site» herhangi bir güvence veremez. 

«Hizmetin» Başlatılması – Durdurulması 

«Site» herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, faaliyetini veya sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanmasını ya da içeriklerini ve doğasını değiştirme, feshetme veya askıya alma hakkına sahiptir. Ayrıca, «Site»’nin iradesi ve kontrolü dışında gelişen olaylar sonucunda, ürün ve hizmetleri kalıcı veya geçici olarak durdurulabilir, askıya alabilir ya da engelleyebilir. Hiçbir koşul altında bu değişiklikler, engellemeler ya da durdurmaların sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır. Ziyaretçi / Kullanıcı’nın herhangi bir zararından «Site» sorumlu değildir.

Çerezlerin (Cookies) Kullanımı

Hizmetin  kullanılabilirlik derecesini artıran ve Ziyaretçi /  Kullanıcı’ya kolaylık sağlayan bilgileri toplamak için «Site», «çerez» kullanabilir. Ziyaretçi / Kullanıcı dilerse yardım ekranlarının talimatlarına ya da hizmetin kullanım kılavuzuna göre çerezleri silebilir veya devre dışı bırakabilir. 

Uygulanabilir yasa ve diğer koşullar

Bu Kullanım Şartları ve bunlara yapılacak herhangi bir değişiklik, Türk Hukuku’nun hükümlerine, Avrupa Hukuku Direktifleri ve Düzenlemelerine, ilgili Uluslararası hükümlere tabi olup, iyi niyet ve ticari kullanım kurallarına göre yorumlanır. Bu Kullanım Şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Herhangi bir koşul hukuken geçersiz veya iptal edilebilir görülürse, geçerliliği haklı olarak sona erer, ancak diğer koşulların geçerliliği etkilenmez.

«Site» herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanım Şartlarını değiştirme hakkına sahiptir. Herhangi bir değişiklik sadece yazılı olarak yapılacaktır ve «Site»’nin düzenlemesiyle derhal bu belgeye dahil edilecektir.  Ziyaretçi / Kullanıcı bundan haberdar olmak mecburiyetindedir.

Kullanım Şartlarında yapılabilecek değişiklerle de siteyi kullanmaya devam etmekle, ilgili değişikliklerin de kabul edildiği varsayılmaktadır.