• Alemi Haber
  • Türkiye
  • Orman
  • Karasu Orman İşletme Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitimleri Tamamlandı

Karasu Orman İşletme Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitimleri Tamamlandı

Haber Metni: Karasu orman İşletme Müdürlüğünce 2019 yılı eğitim programı kapsamında işe girişi yapılan mevsimlik işçilere, daimi işçilere, TYP programı kapsamında çalışan işçilere ve tüm memurlara İSG eğitimi yapıldı. Tüm personelin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitilerek bilinçlendirilmesi ve güvenlik tedbirleri konusunda dikkatli olmaları sağlanarak olası iş kazalarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Karasu Orman İşletme Müdürlüğünce tüm idari, teknik personel başta olmak üzere işletme müdürlüğü emrinde görev yapan muhafaza memurları, büro memurları, daimi ve geçici işler olmak üzere tüm personele Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale konusunda hizmet içi eğitim düzenlendi. Karasu Halk Eğitim Merkezi ve Karasu Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında kırsal alan yangınları ve müdahale esasları ayrıntılı bir şekilde anlatılarak bu yangında görev alacak tüm personelin eğitilmesi sağlandı. Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca idari ve teknik tüm personele yangın eğitimi verilmiş olup, gerçeğine uygun şekilde uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı memur ve işçi tüm personelin katılımı ile gerçekleştirildi. ​ Yayınla: Evet Genel Müdürlük Sayfasında Yayınlama İsteği Gönder: Evet Müdürlük Haber ID: 3c4fcfe4-1328-418e-bace-37dd233f171a Müdürlük: Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Yayınlama Tarihi: 14.6.2019 Ekler: https://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/01.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/02.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/03.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/04.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/05.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/06.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/07.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/08.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/09.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/10.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/11.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/12.jpghttps://www.ogm.gov.tr/Lists/Blge Mdrlkleri Haberleri/Attachments/19461/anaresim.jpg