Mikroskobik Dünyam

Bilimsel çalışmalarda veri elde etme yollarından biride gözlemdir. Mikroskobun icadıyla birlikte bilimde önemli gelişmeler yaşanmış ve mikro alem ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Birçok keşfin yapılmasını sağlamıştır. Mikroskop kullanımı öğrencilere öğretilecek, her hafta farklı canlı ve cansız yapıları incelemeleri sağlanacaktır. Elde edilen görüntüler bir dergi haline getirilecektir.

Video Haberler

Eğitim Haberleri

Bal FM