Sayın Bakanımızın Gambiya Dışişleri Bakanı Dr. Mamadou Tangara’yla görüşmesi, 18 Nisan 2019

Say1n Bakan1m1z 18 Nisan 2019 tarihinde

"Dışişleri Haberleri" En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Haberleri