Moğollar kimdir ne zaman kuruldu ne zaman yıkıldı

Moğollar kimdir, ne zaman kuruldu, ne zaman yıkıldı?

Moğollar ne zaman kuruldu, nerede kuruldu, Moğollar ne zaman yıkıldı, Moğolları kim durdurdu? Tarih kitaplarında Anadolu ve İslam coğrafyasını yakıp yıkan barbar kabileler olarak tanımlanan Moğollar kimdir? Anadolu topraklarını ne zaman istila ettiler? Moğollar Türk müdür? Moğollar Anadolu'da ne kadar kaldı? Moğollara karşı savaşan Türk devletleri hangileridir? Tüm bu soruların cevapları ve daha birçok detay haberimizde. 1241’de Moğolların İran istilasını yürütmek için Baycu Noyan tayin edildi. Baycu Noyan, Anadolu’yu Moğollara bağlayarak büyük Han’ın nazarında itibar kazanmak istiyordu. Bu amaçla 1242’de Erzurum’u kuşatarak ele geçirmiş bu olay üzerine 1243 ilkbaharında Kayseri’de toplanan Anadolu Selçuklu ordusunu Sivas-Erzincan arasındaki Kösedağ mevkiinde mağlup etmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollara her sene yüklü bir miktar vergi ödemek koşulu ile barış yapmak zorunda kalmıştır.