Gri Parti İktidarı'nda Çocuklar Türkçe Öğrenememiş

Gri Parti İktidarı'nda Çocuklar Türkçe Öğrenememiş

Hükümet, milleti "15 Temmuz Gösterileri" ile kandırmaya çalışadursun asıl vahim tablo millî olamayan eğitim sisteminden geldi. ABİDE raporuna göre, 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 16'sı dört işlemi yapamıyor, her 4 öğrenciden birinin Türkçe bilgisi, temel ve temelin altı seviyede bulunuyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve "yerli PISA raporu" olarak bilinen Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) eğitim araştırmasından çıkan vahim tabloya göre, derslerde yetersizlik daha ilkokulda başlıyor ve artarak ilerliyor. Nasıl mı? Bkz: https://www.ntv.com.tr/egitim/yerli-pisa-raporu-abide-yayimlandi8-sinif-ogrencilerinin-yuzde-16si-dort-isle,2536CbPnok27G2krR3ZcpQ

https://www.sozcu.com.tr/2019/egitim/yerli-pisa-raporunda-vahim-tablo-5230789/

https://www.mynet.com/meb-8-siniflar-abide-raporu-yayimladi-110103533607

Yani "eğitimsizlik sistemimizde" rezillik diz boyu falan değil, boğazımıza kadar batmışız. https://www.haberturk.com/meb-buyuk-egitim-arastirmasi-abide-yi-tamamladi-iste-abide-sonuclari-2501220

ABİDE 8. sınıflar raporuna göre, öğrencilerin en yetersiz olduğu alan matematik ve yüzde 85,8'i orta ve alt düzeyde, yüzde 53’ü ise temel ve temel altı düzeyde matematik bilgisine sahip bulunuyor. Öğrencilerin yüzde 16,4’ü, dört işlem sorularını çözemiyor ve basit hesaplamaları da yapamıyor.

Türkçe Bilmeyen Bir Nesil Yetişti

Türkçe'de öğrencilerin yüzde 66,1’i orta düzey ve altında kalırken; bu öğrenciler deyimleri, atasözlerini, hiciv ve nüktelerdeki mesajları anlayamıyor ve neden-sonuç ilişkisi kuramıyorlar. Fen bilimlerinde öğrencilerin yüzde 86’sı, sosyal bilimlerde yüzde 65,3’ü orta ve alt seviyede yer alıyor. Yüzde 39,8’i vücudumuzdaki azaların görevini bilmiyor, her dört öğrenciden biri harita okuyamıyor ve iki farklı olay arasında bağ kuramıyor.

ABİDE raporu sonrası CHP milletvekili Ali Öztunç, kamuoyunun merak ettiği sorulara cevap bulabilmek için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Ali Öztunç, ABİDE verilerini paylaştığı önergesinde, "17 yıldır tek başına Millî Eğitimi yöneten iktidara rağmen bu sonuçların mes'ulü kimdir? Eğitimin neden bu durumda olduğu yönünde tespitler yapılmış mıdır? Bu konuda ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Sonuçlara bakıldığında, uygulanan program mı yetersiz, yönetim anlayışınız mı eksik, yoksa öğretmenler mi yetersizdir?” diye sordu. https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yerli-pisa-ogrenciler-okuduklarini-anlamiyor-241949h.htm

Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç'un sorduğu suallerin cevaplarını sadece Ziya Selçuk'dan değil, bu işlerin asıl sorumlusu reisicumhur Erdoğan'dan bekliyoruz, tabii 15 Temmuz gösterileri ve bedava yaptığı yurtdışı seyahatlerinden fırsat bulabilirse...

Video Haberler

Bal FM