Kamuoyuna Duyuru

Kurulumuzca yap1lan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesaplar1 üzerinden, Kurulumuzca yetkilendirilmi_ yat1r1m dan1_manl11 ve benzeri sermaye piyasas1 faaliyet izni olmadan yat1r1mc1lar1n yönlendirilerek madur

Finans Haberleri