Aylar Mevsimler Yıllar ve Daha Fazlası Öyle Bir Geçer ki

Aylar, Mevsimler, Yıllar ve Daha Fazlası: Öyle Bir Geçer ki Zaman!

Bir per_embe ak_am1 yat1p cuma sabah1 uyanmak olaan bir i_tir, ama 4 Ekim 1582 Per_embe gecesi yatan Romal1lar ertesi sabah uyand11nda takvimler 15 Ekim 1582 Cuma y1 g

Kültür Sanat Haberleri