"Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz"