• Alemi Haber
  • Ekonomi
  • Finans
  • III-52.3.ç sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

III-52.3.ç sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

“III-52.3.ç say1l1 Gayrimenkul Yat1r1m Fonlar1na 0li_kin Esaslar Tebliinde Dei_iklik Yap1lmas1na Dair Tebli”, 20.12.2018 tarih ve 30631 say1l1 Resmi Gazete’de yay1mlanarak yürürlüe girmi_tir. Tebli dei_iklii ile temel olarak;

Finans Haberleri