Sarı yelekliler 23'üncü haftada yine sokakta

Sarı yelekliler 23'üncü haftada yine sokakta

Fransa'da 17 Kas1m'da akaryak1t zamlar1 ve ekonomik ko_ullar1 protesto amac1 ile ba_layan sar1 yeleklilerin eylemleri 23'

Dünya Haberleri