Fransa'da çok sayıda gazeteci gözaltına alındı

Fransa'da çok sayıda gazeteci gözaltına alındı!

Fransa'da 17 Kas1m'da akaryak1t zamlar1 ve ekonomik ko_ullar1 protesto amac1 ile ba_layan "Sar1 Yelekliler" eylemleri 23'

Dünya Haberleri