Borisov Rusya Tartus limanını 49 yıllığına kiralıyor

Borisov: Rusya, Tartus limanını 49 yıllığına kiralıyor

Rusya Ba_bakan Yard1mc1s1 Yuriy Borisov, Suriye de bulunan Tartus liman1n1n

Dünya Haberleri