Sayın Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza refakatle Rusya Federasyonu’nu ziyareti, 23 Ocak 2019

Sayın Bakanımız 23 Ocak 2019 tarihinde Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etti.