Gine Maden ve Jeoloji Bakanı ile Görüşme, 8-10 Nisan 2019, Gine Hk.

 ​İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 10.01.2019 tarihli ve 325 sayılı yazısı.Sayın Üyemiz,İlgi yazı ile, Büyükelçi Hatice Nur Sağman'ın Konakri'deki görevinden ayrılmadan önce veda ziyaretleri kapsamında Gin