Bilim insanları, komplo teorilerine inananların ortak profilini çıkardı: Erkek, bekar, düşük eğitim düzeyine sahip