Köşe Yazıları

Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz
Taviz Mi, Cevaz Mı?
Ayıktığının farkına varamadan kendini tekrar sarhoş eden ayyaş emsal yaşayıştan çıkış aramak beyhude. İnsanlar arasında bi’şekilde sarhoşluğa kaptırmadığı güne gözlerini açan var ise “gerçek bir mesleğe başlangıç” yapmalı: o kişi...
29 Aralık 2018
Cemiyetin Mayası, Hayati Maileri Ve Meslekler
Yapma bilgisi ve yapımın merkezinden halesine kadar icaplara vukuf meslek erbabı sıfatına yetişir mi?
18 Aralık 2018
Vakit, İmkan, Fırsat
Sırf yapabildiğimiz için yaptıklarımızla yapmamız gerektiği için yaptıklarımız arasında kültür idraki vardır. Ama kimin umurunda!
10 Aralık 2018
Bilinç İlginç İdi, Artık Gülünç
Ya birilerinin malikhanesinin müstahzarı ve müstahdemisiniz ya ersiniz; ikametgahınızın erisiniz.
03 Kasım 2018
Yapma Bilgisi
Yapmağı bilenlerin icatlarından ve o icatların cihaza, modele, yönteme, işliğe dönüşmüş sonuçlarından şikayet edilecek bir sonuç çıkmaz...
26 Ekim 2018
Amel Etmiyoruz Amel Olmuşuz
Geçim etmeyi maaş kazanma gailesi sayıyoruz sadece. Yemeğimizi, kıyafetimizi, eşyamızı, kapımızı bacamızı kaştarmak için sadece maaş var çünkü elimizde. Elimiz ayağımız işleyerek geçim etmek ve kalbi, lisani ünsiyetle geçim etmek havsalamıza hiç giremiyor
21 Ekim 2018
Teknoloji Kültürü Daim Kılar, Akim Değil
Bir merkezi ve bir de şebekesi var artık her gailenin. Münferide ve müstakile hayat yok. Yoksa sanıldığının aksine kültür akameti teknik vasıtaların emsalsiz-örneksiz tahavvülünden değil.
13 Ekim 2018
Hedefleriniz Mi, Gerekleriniz Mi?
Kültürümüz mesleklerin hedef ve geçimin gereklik tasavvur edilmesiyle tebarüz etmiş bir kültür idi.
02 Ekim 2018
İktidarınız Mı, Kültürünüz Mü?
O ancak telaffuz mesabesinde ise abesle iştigalde inat ediyorsunuz demektir. Kültürünüz zihniyetinizdir, yani iktidar gücünüzdür. Bugünkü manzara islamlaşanın da modernleşenin de belli bir tek iktidarın bi’l-umum güçlerinden olduğunu tebarüz ettiriyor.
17 Eylül 2018
Şehametle Değil Lakin Tevali…
Doğru iş yapmak ve işi doğru yapmak dairesinde her türlü yetki ve imkanı haiz insanların bile eğriliklerine muafiyet, samahat, istisna bulunuyorsa “doğruya sahip çıkmak” terbiyesini iğfal için başka şeye uğraşmasın düşman zaten.
15 Eylül 2018
Örgütlenme İnfaza Dairdir, Usule-Esasa Değil
Kültür ve eğitim-öğretim örgütlenmesi konuşuluyor Türkiye’de 1970’lerden itibaren. Örgütlenmesi yoksa bu mevzularda memleketin diyorlar, cemiyetin müesseseleri arasında hiçbir ahenk hasıl edilemeyecekmiş. Bu tekdir uyarınca kurulmuştur mesela Kültür Bakan
06 Eylül 2018
Kimsin: Öğretildiğin Mi, Olduğun Mu?
Ölmen gerekiyorsa öldürülüyorsun. Gerekmediği halde ölsen, ancak “ölmemek için uğraşmacılık yolunda bir şanssızlık numunesi” teşkil ettiğin kadar birilerinin umurunda oluyorsun.
29 Ağustos 2018
Müstakil, Münferit, Münhasır
Zanaatkarı teneffüs edilecek eşyaları yok ise cemiyetin, sanaatkarı da bir şey tedris edemeyip kadük kalacaktır. Kültür tecessüslerin cimaından mütevellittir en asgaride ve en başta anlayacağınız. Sonra azimlerin, daha sonra nihayet hayretlerin cimaından.
01 Ağustos 2018
Mahiyet, Keyfiyet, Hususiyet
Batılılaşma numarası çekilmeli miydi? Hangi icraat bu numara çevriminin hudutları dahilindedir hangileri numaracılıktan bi’l-istifade münafıkların yediği nanelerdir ayıklamak gerekmeyecek mi hâlâ?
27 Temmuz 2018
Altı Kere Altı Otuzaltı
Bu topraklar Türkiye değilken dünya egemenler arasında hep tatlılıkla taksim ve sakinlerine oyalanma yeri olarak ihsan edilmiş yerlerdi. Tekrar öyle oldurmak için vatan kılanını fesat veya katl ile iptal yolunda 36 etnik kimliğe resm-i geçit açılabiliyor.
20 Temmuz 2018

En Çok Okunanlar