Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması (TÇM-DK) Projesi Kapsamında Güney Marmara & Kuzey Marmara ve Artvin - Iğdır Pilot Saha Çalışmaları Yapıldı

Alemi Haber > Teknoloji > Bilişim Teknolojileri |

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından yürütülmekte olan TÇM-DK Projesi kapsamında, ülkemizin çölleşme riskine sahip alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla