Συνάντηση Κωνσταντοπούλου με ειδικό περί της διαγραφής χρεών κρατών

Alemi Haber > All Languages > Greek Ελληνική |

Με τον  Eric Toussaint συναντήθηκε η πρόεδρος της βουλής. Ο κ. Toussaint έχει μακρά εμπειρία σε ζητήματα επονείδιστου και παράνομου χρέους.