Vehbe Zuhayli: Müslümanlar Kur’an ve Sünnetle Yeniden Tanışmalı

Vehbe Zuhayli Müslümanlar Kur an ve Sünnetle Yeniden Tanışmalı
Alemi Haber > Röportaj |

1989 yılından vefatına (2015) kadarki dönemde Şam Üniversitesi İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı başkanlığını yapan Vehbe Zuhayli’nin Türkiye’de en bilinen eserleri olarak İslâm Fıkıh Ansiklopedisi, Tefsiru-l Münir, Tefsiru-l Veciz ve Fıkıh Usulü sayılabilir.