Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’nın Görüşe Açılması Hk.

Alemi Haber > Türkiye > Enerji (EPDK) |

“Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hakkındaki görüşlerin Taslaklara Verilecek Görüşlerde Kullanılacak Form’a işlenerek 15 Mart 2018 tarihine kadar


Son 10 Yılda Türkiye’de Enerji Pazarı Yüzde 5,5 Büyüdü


Enerji Bakanlığı | 11:18, 21 Eylül 2018 Cuma