Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’nın Görüşe Açılması Hk.

Alemi Haber > Türkiye > Enerji (EPDK) |

“Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hakkındaki görüşlerin Taslaklara Verilecek Görüşlerde Kullanılacak Form’a işlenerek 15 Mart 2018 tarihine kadar