Gayesiz Bir Dünyanın Anlamsızlığından Doğmuştur Entegrizm

Gayesiz Bir Dünyanın Anlamsızlığından Doğmuştur Entegrizm
Alemi Haber > Kültür Sanat > Edebiyat |

68 yaşında Müslüman olan Roger Garaudy, 14 Haziran 2018’de vefat ettiğinde ardında 30’dan fazla eser bırakmıştı. Garaudy’nin tekâmüle karşı hareketsizlik, modernizme karşı gelenek, tarafsızlığa karşı doğmacılık şeklinde tarif ettiği entegrizm, kültürel bi


Yolculuğa Dönüş Bileti Olmadan Çıkılır; Öteki Türlüsü Turizm Olur

Türk dili ve edebiyatının en zengin damarından biri olan yol ve yolculuk konusunda 2004 yılında...
Dünyabizim (Kitap) | 07:00, 20 Haziran 2018 Çarşamba


Enbiya ve Rum Surelerinden Hareketle Şeriati’nin Tarihe Bakışı

Ali Şeriati, ''İki Sure İki Yorum''da Kerim kitabımız yüce Kur’an’ın mesajını anlamayan, anlamak...
Dünyabizim (Kitap) | 12:00, 19 Haziran 2018 Salı


Haziran 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış-2

Düşünen Şehir, Temmuz, Seyyide ve Tahrir dergilerinin Haziran 2018 sayıları hakkında Mustafa...
Dünyabizim (Dergiler) | 09:00, 19 Haziran 2018 Salı


Hans Fallada’nın İçten ve Sessiz Çığlığı: Herkes Yalnız Ölür

Hans Fallada, modern klasik edebi eserler arasında sayılan ''Herkes Yalnız Ölür'' kitabında...
Dünyabizim (Kitap) | 07:00, 19 Haziran 2018 Salı


İstanbul'un sularına mısralar üzerinden bakış

“Çocukluğumda, bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, humma...
Fikriyat (Edebiyat) | 11:39, 18 Haziran 2018 Pazartesi


Annemarie Schimmel’in Hayatını Değiştiren 2 Söz

''Doğudan Batıya'', Annemarie Schimmel’in hayatını kendine has üslubuyla anlattığı, çok mühim...
Dünyabizim (Kitap) | 11:00, 18 Haziran 2018 Pazartesi


Popüler Aliya’yı Değil, Düşünür Aliya’yı Tanımalıyız

Aliya İzzetbegoviç'in komplekssiz oluşu, onu duygusallıktan uzak tutup olayları/ düşünceleri...
Dünyabizim (Kitap) | 10:39, 18 Haziran 2018 Pazartesi


Yüzü Medine’ye Dönük Bir İsim Ali Ulvi Kurucu

Ömrünün 60 yılını Medine’de geçirmiş, o kutlu beldelerde ömrünü nihayete erdirip kutlu Resul’e...
Dünyabizim (Kitap) | 09:00, 18 Haziran 2018 Pazartesi