Dünyanın Haberi Alemi Haber Alemi Haber Dünyanın Haberi

Hukuk
13:08, 15 Şubat 2017 Çarşamba

15 Şubat 2017 itibariyle referanduma dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Adalet Ve Kalkınma Partisi'nin bütün argümanları bu yayında.

08:08, 08 Şubat 2017 Çarşamba

07 Şubat 2012 tarihinde 686 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayılandı.

12:09, 07 Şubat 2017 Salı

Adalet Ve Kalkınma Partisi'nin teklifinin ve de rakiplerinin cevaplarının arkasında Türk Milleti'nin "karşı duruş ajandası"nı görebiliyor musunuz?

00:00, 07 Şubat 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

35285/08 - Chamber Judgment

00:00, 07 Şubat 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

9580/03 - Chamber Judgment

00:00, 07 Şubat 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

35285/08 - Chamber Judgment

00:00, 07 Şubat 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

9580/03 - Chamber Judgment

03:51, 06 Şubat 2017 Pazartesi

Ey elektrik tüketen müsrif senin için kimler hangi yükü taşıyor biliyor musun?

00:00, 31 Ocak 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

19074/05 - Chamber Judgment

00:00, 31 Ocak 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

19074/05 - Chamber Judgment

01:55, 30 Ocak 2017 Pazartesi

Bu soruyu birbirlerine tevdi edip yine birbirlerine cevap vererek adeta "odak grup çalışması" yapıyor televizyonlar ve gazeteler. Sanki onların vazifesiymiş gibi! Hiçbir parti de bundan size ne demiyor!..

22:52, 28 Ocak 2017 Cumartesi

Kanun Hükmünde Kararnamelerin niçin TBMM'nde genel görüşmeye açılmadığı sorusu aklınıza takılıyor mu?

22:52, 28 Ocak 2017 Cumartesi

Kanun Hükmünde Kararnamelerin niçin TBMM'nde genel görüşmeye açılmadığı sorusu aklınıza takılıyor mu?

00:00, 24 Ocak 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

582/05 - Chamber Judgment

00:00, 24 Ocak 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

26754/12 - Chamber Judgment

00:00, 24 Ocak 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

26754/12 - Chamber Judgment

00:00, 24 Ocak 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

582/05 - Chamber Judgment

08:27, 23 Ocak 2017 Pazartesi

23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Olağanüstü Hal muvacehesinde 4 tane kararname yayınlandı.

00:00, 17 Ocak 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

Önkol'ların davası AİHM'den döndü. 24359/10 - Chamber Judgment

00:00, 17 Ocak 2017 Salı

AİHM (AİHM Türkiye - Avrupa Dilleri)

24359/10 - Chamber Judgment

01:13, 10 Ocak 2017 Salı

TBMM, Anayasa Değişikliği tasarısı külliyen 338 kabul oyuyla geçti.

01:13, 10 Ocak 2017 Salı

TBMM, Anayasa Değişikliği tasarısı külliyen 338 kabul oyuyla geçti.

20:37, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Baykal bir konuştu pir konuştu. Alemihaber olarak "eğer Türkiye'nin kuruluşunu bir istiklal meselesi telakki ediyorsak, bu anayasa değişikliğine itiraz da aynı mesabededir" diyenlere katılıyoruz.

20:37, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Baykal bir konuştu pir konuştu. Alemihaber olarak "eğer Türkiye'nin kuruluşunu bir istiklal meselesi telakki ediyorsak, bu anayasa değişikliğine itiraz da aynı mesabededir" diyenlere katılıyoruz.

11:41, 07 Ocak 2017 Cumartesi

TBMM (Kanunlar)

6634 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

11:41, 07 Ocak 2017 Cumartesi

TBMM (Kanunlar)

6635 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİM VE EĞİTİM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

11:41, 07 Ocak 2017 Cumartesi

TBMM (Kanunlar)

6636 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASI ARASINDA TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASINA DAİR EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASINA EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

11:41, 07 Ocak 2017 Cumartesi

TBMM (Kanunlar)

6637 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

11:41, 07 Ocak 2017 Cumartesi

TBMM (Kanunlar)

6638 POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU, JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

11:41, 07 Ocak 2017 Cumartesi

TBMM (Kanunlar)

6639 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN