Dünyanın Haberi Alemi Haber Alemi Haber Dünyanın Haberi

Finans
11:16, 15 Şubat 2017 Çarşamba

Sermaye Piyasası (Genel)

Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler - Aralık 2016 sayısı yayınlanmıştır.

10:00, 10 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

II-15.1a sayılı “Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve VII-128.6a sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar ç

09:00, 10 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 37, 38, 39, 45 ve 128 inci maddelerine dayanılarak çıkarılmış “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile aracı kurumların yatırım hizmet ve f

07:55, 10 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de (II-37.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

00:00, 07 Şubat 2017 Salı

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasası Mevzuatı

19:30, 03 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

Kamuoyunun Dikkatine Kurulumuzca yapılan piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerin

10:30, 03 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a) (Tebliğ) 03.02.2017 Tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ

12:00, 01 Şubat 2017 Çarşamba

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarına ilişkin esasları belirlemek ü

17:46, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri - Aralık 2016 sayısı yayınlanmıştır.

10:00, 21 Aralık 2016 Çarşamba

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasası Kurulu - Main

17:30, 20 Aralık 2016 Salı

Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı)

17:30, 20 Aralık 2016 Salı

Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı)

17:30, 13 Aralık 2016 Salı

Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı)

17:00, 12 Aralık 2016 Pazartesi

Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı)

17:00, 09 Aralık 2016 Cuma

Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı)

12-13 Aralık 2016 tarihlerinde yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

11:15, 09 Aralık 2016 Cuma

Hazine Müsteşarlığı (Ser. Piy. ve Sigorta)

17:30, 07 Aralık 2016 Çarşamba

Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı)

Faiz dışı denge: negatif... 3 milyar 734 milyon TL.

17:00, 30 Kasım 2016 Çarşamba

Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı)

17:53, 03 Kasım 2016 Perşembe

Sermaye Piyasası (Genel)

Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler - Eylül 2016 sayısı yayınlanmıştır.

16:00, 27 Ekim 2016 Perşembe

Sermaye Piyasası (Genel)

İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyelerine yönelik olarak "5'inci İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu" 27 Ekim 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ev sahipliğinde, İstan

15:00, 13 Ekim 2016 Perşembe

Sermaye Piyasası (Genel)

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesi kapsamında, sermaye piyasalarının geliştirilmesi, özel sektörümüzün yerli para cinsi ve uzun vadeli borçlanmalarının teşviki ve bankaların faiz riskini daha sağlıklı yö

09:30, 07 Eylül 2016 Çarşamba

Sermaye Piyasası (Genel)

09:30, 27 Temmuz 2016 Çarşamba

Sermaye Piyasası (Genel)

2’si Kurul üyesi, 2’si uzman kadrosunda olan 4 kişiye daha görevden el çektirilmiş olup son 10 günde Kurumumuzda görevden el çektirilen personel sayısı 36’ya ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

17:30, 25 Temmuz 2016 Pazartesi

Sermaye Piyasası (Genel)

Kurulumuzun 21.07.2016 tarihli halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerine dair duyurusuna ilişkin olarak 25 Temmuz itibariyle 35’i aş

17:30, 21 Temmuz 2016 Perşembe

Sermaye Piyasası (Genel)

Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından yakından izlenmekte olup, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyurumuza kadar uygulanmak üzere aşağıdaki hususların k

11:30, 24 Haziran 2016 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile başlatılan sermaye piyasalarını yeniden yapılandırma çalışmaları AB standartları referans alınmak suretiyle 2013-2015 döneminde yapılan 75 düz

10:00, 23 Haziran 2016 Perşembe

Sermaye Piyasası (Genel)

III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) 23.06.2016 tarihli ve 29751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile getirilen yenilikler aşağ