Dünyanın Haberi Alemi Haber Alemi Haber Dünyanın Haberi

Finans
16:00, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Sermaye Piyasası (Genel)

Başvurular, sadece internet üzerinden alınacaktır. İnternet başvuruları, www.spk.gov.tr adresinde 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 10.00'dabaşlayacak ve 12 Mayıs Cuma günü saat 18.00'ekadar devam ede

16:58, 13 Nisan 2017 Perşembe

Sermaye Piyasası (Genel)

Chicago Merkez Bankası ve Visa Inc. işbirliği ile gerçekleştirilen “Finansal Eğitime Eşit Erişimin Geliştirilmesi” konulu “2017 yılı Finansal Okuryazarlık Zirvesi” 12 Nisan 2017 tarihinde Chicago/ABD’de gerçekle

17:40, 07 Nisan 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri - Mart 2017 sayısı yayınlanmıştır.

10:00, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 25 adete kadar “Uzman Yardımcısı” ve 5 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ile Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 8 adete kadar

15:30, 31 Mart 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

Bilindiği üzere, gayrimenkule dayalı bir sermaye piyasası aracı olan gayrimenkul sertifikasının halka arzı kapsamında talep toplama süreci devam etmektedir. İhraççısı kamu kuruluşları olan sertifikalarda kamu sermaye piyasası aracı, ihraççısı özel sektör

09:30, 23 Mart 2017 Perşembe

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye piyasasının ve gayrimenkulün kesiştiği finansal ürün olan Gayrimenkul Sertifikaları hakkında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen Panel, 28 Mart 2017 tarihinde saat 13:30’da Levent Whyndham Grand

08:46, 23 Şubat 2017 Perşembe
Fed tutanaklarının ardından dolar 3 60'ın altında

Sputnik (Türkçe)

Türkiye ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ocak-1 Şubat'ta yaptığı ve faizlerin sabit tutulduğu para politikası toplantısının tutanaklarının, küresel piyasalarda 'belirsiz tonda' bulunmasının etkisiyle, dolar 3.60 liranın altına çekildi.

11:16, 15 Şubat 2017 Çarşamba

Sermaye Piyasası (Genel)

Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler - Aralık 2016 sayısı yayınlanmıştır.

10:00, 10 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

II-15.1a sayılı “Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve VII-128.6a sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar ç

09:00, 10 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 37, 38, 39, 45 ve 128 inci maddelerine dayanılarak çıkarılmış “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile aracı kurumların yatırım hizmet ve f

07:55, 10 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de (II-37.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

00:00, 07 Şubat 2017 Salı

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasası Mevzuatı

19:30, 03 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

Kamuoyunun Dikkatine Kurulumuzca yapılan piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerin

10:30, 03 Şubat 2017 Cuma

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a) (Tebliğ) 03.02.2017 Tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ

12:00, 01 Şubat 2017 Çarşamba

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarına ilişkin esasları belirlemek ü

17:46, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasası Beklenti Anketleri - Aralık 2016 sayısı yayınlanmıştır.

10:00, 21 Aralık 2016 Çarşamba

Sermaye Piyasası (Genel)

Sermaye Piyasası Kurulu - Main

17:00, 09 Aralık 2016 Cuma

12-13 Aralık 2016 tarihlerinde yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

17:30, 07 Aralık 2016 Çarşamba

Faiz dışı denge: negatif... 3 milyar 734 milyon TL.

17:53, 03 Kasım 2016 Perşembe

Sermaye Piyasası (Genel)

Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler - Eylül 2016 sayısı yayınlanmıştır.