Dünyanın Haberi Alemi Haber Alemi Haber Dünyanın Haberi

Epistemik Network
09:46, 24 Mart 2017 Cuma

Yüksek Öğretim Kurumu (Duyurular)

16:25, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada Ahmed cismine ait zamana bağlı akış alanı iki farklı arka yüzey eğim açısı için incelenmiştir. Yanal rüzgar şartlarının önden rüzgar şartlarına göre aerodinamik etkilerini nasıl değiştirdiği, 3 boyutlu zamana bağlı akış alanı çözümleri realia

16:24, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada, Bergama’da bulunan Kızıl Avlu (Serapeum) ile Aigai ve Nysa antik kentlerinde bulunan farklı yapılardan alınan Roma dönemi yapı tuğlalarının kimyasal ve mineralojik kompozisyonları, fiziksel, mikroyapısal ve puzolanik özellikleri XRF, XRD, FT

16:24, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada, Waspaloy süper alaşımının tel erozyon yöntemi ile işlenmesinde (WEDM) kesme parametrelerinin ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmış ve en düşük yüzey pürüzlülük değerlerini veren en uygun kesme parametreleri belirlenmişt

16:23, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Petrolün tükenmesi bilim adamlarını  yeni enerji kaynaklarını araştırmaya itmiş ve biyodizel yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilir olmasından dolayı en popüler alternatif yakıtlardan  biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, dizel motorlarda alter

16:22, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Kozmetik endüstrisi atık suların arıtımı için fenton prosesinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Proses süresince KOİ ve TOK giderimi üzerine reaksiyon süresi, pH, sıcaklık, Fe+2 ve H2O2 konsantrasyonlarının etkileri karakterize edilmiştir. Elde edilen

16:19, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada, AA 5754-O alaşımının ılık derin çekilmesine kalıp yüzey açısı, baskı plakası kuvveti ve sıcaklığın etkisinin deneysel olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için, kalıp yüzeylerine 0-15° arasında açılar verilerek deneyler oda sıcaklığı(OS)

16:19, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş yatak-rotor sisteminde, yatak ve rotor arasındaki havanın akışı yatak-rotor sisteminin dinamiğini doğrudan etkilemektedir. Bu akışın modellenmesi ve modelin çözümü basınçlı hava yatakları için oldukça önemlidir. Ha

16:18, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Günümüzde artan rekabete paralel olarak firmalar için müşteri memnuniyetinin sağlanması daha da önem kazanmıştır. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasının zor olduğu sektörlerden birisi de gıda sektörüdür. Çünkü bu sektörde özelikle bozulabilir ürün grupları

16:17, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Kumaş üretiminde yüzey hatalarını tespit etmek için gerçek zamanlı hata tespit sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut durumda örgü kumaş üretiminde gerçek zamanlı hata tespit sistemi yoktur. Bu çalışmada gerçek zamanlı kumaş hatası tespit sistemi geli

16:16, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Genel olarak insan ve yaptığı iş arasında uyum sağlamayı amaçlayan ergonominin temel çabası, işleri ve iş ortamını insana daha uygun haline getirmektir. Çalışma ortamlarında ergonomik şartların sağlanması, personelin verimliliğini, iş tatminini ve memnuni

16:15, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Sıkıştırılmış Algılama (SA), son zamanlarda veri boyutunun ve sensör sistemlerinin azaltılması gibi çok fazla uygulamayı mümkün kılmasından dolayı çok önemli bir araştırma alanı olmuştur. Datayı önce elde edip, onu sonra sıkıştırması yerine sıkıştırılmış

16:14, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada, 7x3 olarak dikdörtgen dizilime sahip dairesel jetler kullanılarak üçgen ve kare kanatçık bulunan yüzeyler üzerine çarptırılması sonucu oluşan akış yapısı sayısal olarak incelenmiştir. Re sayısının, jet-plaka mesafesinin (H/d) ve kanatçık geo

16:13, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Sınıflandırma kural madenciliği en çok çalışılan veri madenciliği problemlerindendir. Bu makalede birden fazla sınıflama etiketi bulunan ve tahmin edilecek birden fazla hedef niteliğin olduğu veritabanlarında, sınıflandırma kural madenciliğinin daha genel

16:12, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada matris malzeme olarak poliamid 6 (PA 6), katkı malzemeleri ise yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), nanokil (NC) olarak modifiye edilmiş montmorillonit ve uyumlaştırıcı olarak Maleic Anhydrid Aşılanmış Polietilen (PE-g-MA) kullanılmıştır. Mat

16:12, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Günümüzde işletmelerde kaza veya kayıpların önlenmesi için etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin (ISG) kurulması gerekmektedir. ISG sisteminin etkinliği risk analizlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Geleneksel risk analizi

16:10, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bilgisayarlı tomografide özellikle radyasyon miktarının azaltılarak görüntü oluşturulması için optimizasyon metotları önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsamında daha önce farklı avantajları birçok çalışmada gösterilmiş Chambolle/Pock (CP) algoritması seçil

16:08, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Çocukluk yıllarındaki beslenme ve yaşam alışkanlıkları ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek obezite hastalığının nedenini oluşturur. Bu çalışma çocuklarda obeziteye yakalanma riskini hesaplayan bir erken uyarı sisteminin geliştirilmesi üzerinedir. Makine öğr

16:07, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Ortak filtreleme algoritmalarının doğru ve güvenilir öneriler üretebilmesi için yeterli veriye ihtiyaç vardır. Bunun nedenle yetersiz veriye sahip iki elektronik alışveriş sitesi gizliliklerini ihlal etmeden aralarında bölünmüş veriden öneriler sunmak ist

16:05, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada, Küçük ve Orta Ölçekli bir işletmede (KOBİ) ekipman etkinliğini arttırmak için Toplam Ekipman Etkinliği (TEE) kavramına dayanan yeni bir yöntem sunulmuştur. Bilindiği üzere TEE’nin amacı, sistemdeki ekipman kayıplarını ortaya çıkararak ekipma

16:03, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Karar verme problemlerinin çoğunda, karar vericiler birbiriyle çelişen amaçlarla karşılaşırlar. Birden fazla kriterin var olduğu ve kriterlerin birbirleriyle çeliştiği karar problemlerinin çözümünde, çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden faydalan

16:02, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada bir döner kanatın farklı motor arıza senaryolarının geliştirilmiş PID denetleyici yaklaşımıyla arıza toleranslı kontrolü yapılmıştır. Denklemleri verilen hava aracının motor dinamikleri de modellenerek gerçekçi bir benzetim elde edilmiştir. D

16:01, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada, tek/iki-fazlı AC motorların hız kontrolü için tek-fazlı kaynaktan beslenen bir AC-AC çevirici tasarlanmıştır. Bu çevirici, tek-fazdan iki-faza dönüşümü doğrudan gerçekleştirebilmektedir. Bununla birlikte, AC-AC dönüşümü gerçekleştirmek için

16:00, 23 Mart 2017 Perşembe

Gazi Mühendis Mimar Dergisi

Bu çalışmada, önemli endüstriyel polimerlerden stiren divinil benzen (SDVB) kopolimer küreciklerinin gözenekliliğini artırmak amacıyla amonyak boran varlığında sentezi ile optimum sentez koşulları araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda başlatıcı olarak be

12:36, 23 Mart 2017 Perşembe

Yüksek Öğretim Kurumu (Duyurular)

12:34, 23 Mart 2017 Perşembe

Yüksek Öğretim Kurumu (Duyurular)

08:58, 23 Mart 2017 Perşembe

İstanbul Üniversitesi (Hukuk)

Anabilim Dalı Duyuruları Pratik çalışma Tek numaralı öğrenciler ile 23 Mart tarihli dersin bir saatinde çözümlenecektir. İkinci öğretim öğrencileri için hangi tarihte çözümleneceği derste ilan edilecektir. Pratik Çalışma Metni İçin Tıklayınız…

00:44, 23 Mart 2017 Perşembe

İstanbul Üniversitesi (Hukuk)

Anabilim Dalı Duyuruları 4/11/18/25 Nisan ve 2 Mayıs 2017 tarihlerinde saat:14.00-16.00 arasında Amfi 7’de Milletlerarası Hukuk (Tekler) pratik çalışma dersleri yapılacaktır. 

15:20, 22 Mart 2017 Çarşamba

İstanbul Üniversitesi (Hukuk)

Öğrenci Bilgi Sistemi 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI (Hoca Adlarıyla Birlikte) 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SEÇİMLİK DERSLERİN DERS PROGRAMI

14:31, 22 Mart 2017 Çarşamba

İstanbul Üniversitesi (Hukuk)

Öğrencilere Duyurular