Dünyanın Haberi Alemi Haber Alemi Haber Dünyanın Haberi

Ali Bulaç
22:50, 22 Eylül 2013 Pazar

Ali Bulaç İslam dünyasının sorun çözme potansiyelinin zayıflığına örnek gösterilecek konulardan biri yaşadığımız “etnik sorun”dur.Müslüman aydınlar ve kanaat önderleri İslamî bakış açısının ne olduğunu tam olarak tespit edemediklerinden gerek teşh

22:50, 20 Eylül 2013 Cuma

Ali Bulaç Müslümanların sorun çözme kapasitelerinin düşük olduğuna ilişkin iki örnek, gündemde yerini muhafaza eden “cemevlerine ibadethane” statüsünün verilmesi ile “anadilde eğitim” konusudur.Ortaya çıkan sorunları “İslam’ın mu

22:50, 18 Eylül 2013 Çarşamba

Ali Bulaç Bir türlü çözemediğimiz sorunları (Kürt ve Alevi konusu, gayrı Müslimlerin hakları, ekonomik sorunlar, kimlik krizi, dış politikada yaşadığımız tıkanıklık); Ortadoğu’da süren toplumsal patlamaları; din, etnik, mezhep temelli çatışmaları mevcut entel

22:50, 15 Eylül 2013 Pazar

Ali Bulaç Fethullah Gülen Hocaefendi ile Cem Vakfı Başkanı Sayın İzzettin Doğan’ın öncülüğünde Ankara’da cami ve cemevinin aynı avluda olacağı bir projenin hayata geçirilmeye başlanması hem Sünni hem Alevi kesimlerde çeşitli tartışmalara yol açtı. Bazı

22:50, 13 Eylül 2013 Cuma

Ali Bulaç İnsanın bilgi edinme, tefekkür ve sanat etkinliklerini yeniden tasnif etmek gerekirse bütün “ilim ve bilim” dallarını, düşünce disiplinlerini ve sanat faaliyetlerini üç ana çatı altında toplamak mümkündür: Tevhid, varlık ve insan.Bu üç çatı Ku

22:50, 11 Eylül 2013 Çarşamba

Ali Bulaç YÖK’ün ilahiyat fakültelerinin müfredatıyla ilgili yaptığı düzenlemeyle ilgili bir tartışma başladı. Merkezinde “felsefe eğitimi”nin yer aldığı tartışmanın bizi verimli vadilere götüreceği umudunu taşıyorum.Bu sayede hem genel olarak Tür

22:51, 08 Eylül 2013 Pazar

Ali Bulaç Hz. Peygamber’in örnek şahsında ve O’na uyan mü’minlerin somut pratiklerinde ‘doğru yol’ belli olduğuna göre bunun dışına çıkanlar derin bir meşakkate girer. Kur’an-ı Kerim, buna “şikak” der (4/Nisa, 115). &

22:51, 06 Eylül 2013 Cuma

Ali Bulaç ODTÜ’de başörtülü öğrenciler ibret verici saldırılara maruz kaldı. Saldırıyı düzenleyenler herkese ait bir kurumu temellük ediyor, başörtülüleri etnik arındırmaya tabi tutmak istiyorlar.İki önemli olay daha var: Biri başörtülü avukat hanımı (Zübeyde

22:50, 04 Eylül 2013 Çarşamba

Ali Bulaç İslam her neyi emrediyorsa Müslümanlar aksini yapıyor. Hayatlarında emirlerin yerini nehyler, nehylerin yerini emirler almış.Başımıza gelen musibetlerin ilk müsebbibi biziz; harici güçlerin tahakküm ve hegemonyaları bizim iç derin zaafımız sayesinde sürme

22:50, 01 Eylül 2013 Pazar

Ali Bulaç Kent merkezli olaylar siyasal iktidara karşı şiddet yüklü kalkışmalara dönüşmeye veya otokrat rejimlerin devamına ya da hortlamalarına başladıklarında toplumsal meşruiyetlerini kaybederler.Mısır’da I. Tahrir haklı toplumsal talepleri ifade ediyordu;

22:50, 30 Ağustos 2013 Cuma

Ali Bulaç İslamî toplumsal tasavvura göre yaşanmış geleneksel tecrübede her bir renk, dil, din, etnisite, örf ve kültürel yapılar birbirlerinden ayrılabilir sosyal ortamda yerine göre yan yana, yerine göre iç içe, yerine göre sırt sırta, yerine göre de bir ar

22:50, 28 Ağustos 2013 Çarşamba

Ali Bulaç Hepimizin gözü önünde ölmekte olan Suriye’ye bir darbeyi de Batılı güçler vuracak. Amaçları belli: Suriye’de ne Müslüman gruplar, ne de İran-Hizbullah inisiyatifi ele geçirsin.Operasyon, Afganistan ve Irak gibi Suriye’yi de sonu belirsiz

22:50, 25 Ağustos 2013 Pazar

Ali Bulaç “Özel (mahrem), sivil (medeni) ve kamusal (devlet) alanlar”ın sınırlarını parlamentolar çizer. Birey ve toplumların davranış sınırlarını, temel hak ve özgürlüklerini tayin eden parlamentolardan çıkan yasalardır.Demokrasi teorisi, mutlaklaştırd

22:50, 23 Ağustos 2013 Cuma

Ali Bulaç Endüstri toplumunun ihtiyaçları, sınıf çatışmaları ve aydınlanmanın aklınca tasarlanan teoriler bugünün köklü gelişmelerine cevap veremiyor. Yeni bir politik bakışa ihtiyacımız var.Liberal demokrasinin temel sorunlarından biri “kamusal alan” t

22:50, 21 Ağustos 2013 Çarşamba

Ali Bulaç Mısır tam bir felakete doğru sürükleniyor: a) Darbe karşıtları büyük kıyıma uğrayabilir, b) Suriye gibi Mısır’da da iç savaş başlayabilir, c) Süveyş Kanalı’nı kontrol eden, sınırları İsrail’e kadar uzanan Hıristiyan Kıpti devleti kurulab

22:51, 18 Ağustos 2013 Pazar

Ali Bulaç Postmodern zamanda kamusal alanı renksiz, dinsiz, dilsiz, kimliksiz fikre dayanmaz. Modern zamanda cumhuriyetin değerlerine göre inşa edilmiş kamusal alan, devletin akıl tarafından nesnel gerçekliği ve ideal tipi inşa ettiği varsayımından hareketle kamusa

22:51, 16 Ağustos 2013 Cuma

Ali Bulaç Bugün Mısır’a selam gönderme, selama durma günüdür. Bu selamı İstanbul’un kalbinden Erzurum’a, Diyarbakır’dan Trabzon’a, Samsun’dan Manisa’ya ve Edirne’den gelen selamların üstüne koyarak göndermeli.El Adevi

22:50, 14 Ağustos 2013 Çarşamba

Ali Bulaç “Sivil alan-siyasal alan” ve “özel alan-kamusal alan” ayırımı üzerinde oturan demokrasi, “alanlar” arasında kurduğu zorunlu ilişki dolayısıyla iktidarı kullanma yetkisini partilere hasreder.Partiler “kabul edilmiş

22:50, 11 Ağustos 2013 Pazar

Ali Bulaç Demokrasinin “süreçlerle ilgili krizi” çerçevesinde cemaatler ve siyasi katılım konularını ele alırken zorunlu olarak “cemaat-stk” ilişkisini de ele almak gerekiyor.Cemaatler dini referansla tarihsel örgütlenme modellerine göre mod

22:50, 09 Ağustos 2013 Cuma

Ali Bulaç Bir topluluğun –eğer siyasi birlik sözleşme (muahede) temelinde kurulmuşsa- kamu politikalarının tespit ve icraında fikir yürütmesinde, taleplerde bulunmasında ve karar mekanizmaları üzerinde etkili olmaya çalışmasında onun “cemaat” veya

22:50, 07 Ağustos 2013 Çarşamba

Ali Bulaç Ortadoğu’da cehennemin kapıları açıldı, bölgenin antresi Suriye. Mezhep mensupları, etnik gruplar, dışarıdan gelenler ve vekaleten işin içinde olan bölge ülkeleri Suriye’de vahşi bir savaşa tutuşmuş bulunuyor.En büyük acıyı her zaman olduğu gi

22:50, 04 Ağustos 2013 Pazar

Ali Bulaç Türkiye’de yaşadığımız tecrübe ve Mısır’daki darbeden sonra “din ve cemaat yapılarının siyasetle ilişkisi”ni konu alan tartışma vuzuha kavuşmadan ne Mısır bir hal yoluna girecek ne Türkiye’de sular durulacak.Tartışma yalnızca

22:50, 02 Ağustos 2013 Cuma

Ali Bulaç Müslüman Kardeşler’in Mısır’da maruz kaldığı askeri darbe dolayısıyla gündeme gelen “İslam ve demokrasi” tartışmasının bir bölümünü modern kentin şartlarında ortaya çıkmış bulunan İslami akımların ve cemaatlerin siyasetle ilişkisin

22:50, 31 Temmuz 2013 Çarşamba

Ali Bulaç Mısır darbesi üzerinden “resmi Batı” bize şu mesajı veriyor: Eğer siyasette “dini referans” alan akımlar ve sosyo-kültürel düzeylerde “cemaat” olarak ortaya çıkmış bulunan gruplar demokrasinin süreçler şartına bağlı kal

22:50, 28 Temmuz 2013 Pazar

Ali Bulaç Batılı demokrasi, demokrasi adına meydanlara dökülen kitlelerin ne kadarını karşılayabileceğinin test edilmesi yönüyle Mısır’da kritik bir sınavdan geçiyor. Ortada bir paradoks var.Bir yandan Müslüman Kardeşler (İhvan) gibi bölgenin en köklü İslami

22:50, 26 Temmuz 2013 Cuma

Ali Bulaç Liberal demokrasinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Alman Wolfgang Merkel* liberal piyasa ile demokrasi arasındaki ilişkinin büyük ölçüde Samuel Huntington, Michel Crozier ve Joji Watanuki tarafından belirlendiğini söyler.“Muhafazakâr kriz te

22:50, 24 Temmuz 2013 Çarşamba

Ali Bulaç Batı’da bir siyasi rejim olarak demokrasiye duyulan güven korunurken, kurumlarına karşı (parlamento, partiler) güvende düşüş kaydedilmesi düşündürücüdür.Berlin Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nden Wolfgang Merkel’e göre yargı, merkez b

22:50, 21 Temmuz 2013 Pazar

Ali Bulaç Demokraside partiler ve parlamento, halkın taleplerinin ne kadarını karşılayabilmektedirler? “Halk” kavramını genel anlamda “toplum” veya “seçmen” olarak düşündüğümüzde kabaca üst sınıfların demokrasiden herhangi bir şi

22:50, 19 Temmuz 2013 Cuma

Ali Bulaç Postmodernizmle diğer modern felsefi ve sosyo-ekonomik yapılarda olduğu gibi politik alanda demokrasi de belli bir krize girmiş bulunuyor.Söz konusu kriz iki katmanda, “süreçler” ve “varoluşsal” olarak yaşanıyor. Bugün küresel güçl

22:50, 17 Temmuz 2013 Çarşamba

Ali Bulaç 1991 Cezayir darbesinden 3 Temmuz Mısır darbesine kadar demokrasinin bölgemizde zor süreçlerden geçtiğini anlıyoruz.İslam dünyasında genel yönelim demokrasiye doğru, ancak “demokrasi iç ve dış zorluklar”la karşı karşıya. İslam dünyasında &ldqu