Türkiye'nin Düşkünlüğü

Türkiye'nin Düşkünlüğü

Münferit istikraz, istihraç, narh... ilahiri muamelat ile iktisad olmaz.

Türkiye'nin düşkünlüğü muhtelif cihetlerde (mesela sanayide, imalatta, tarımda, ticarette) direnme yeteneksizliğinden önce birtakım başat nedenlere bağlıdır gerçekte. Birincisi, başarının ihtimal dahilinde görülmeyişidir. İkincisi, başarı için ödenmesi gereken bedelin çok yüksek görülmesidir. Bu manzara "vaziyet etme mevkiilerini" işgal edenlerden tulu eder ve her kademeyi, sahayı etkileyerek yayılır.

Üzerimize taarruz eden musallatın büyük amacının şubeleri şunlardır: Önce işletmelerimiz hedefe konuyor. Sonra pazarlarımız. Ve nihayet irademiz.
Bu amaçlarına yönelik işlettiği araçları ise; satış-gerçekleştirme tertipleri ve satıştır.

Tükiye'nin Düşkünlüğü

Türkiye'nin iktisadi cer dairelerinin en tepesindeki merciin ne yaptığına, niçin yaptığına, nasıl yaptığına agah ve vakıf olup olmadığını kendisi muayene edebilmelidir evvela. Bu muayene sırf kendi tarafında başlayıp bitmez. Muarız taraflar vechini de muayene etmek gerek. O tarafta görülen her hamlenin ve ataletin tetabuk ettiği siyak ve sibak tetkikine, teşhisine çalışabiliyor olmalıdır, tesbit edebilmelidir. Yoksa o merciimiz ne tasavvur etse ve tatbikata koysa beyhude efendim.

Halimizi vatanımızın can düşmanları çok iyi görmektedirler, bilmektedirler, evirip çevirmektedirler. Bakınız neyi, nasıl yapmaktalar:
https://karsipazarlama.wordpress.com/bolum-3-pazarlamada-amac-ve-arac/

alemihaberAnaliz - Tahsin Yılmaz

"Ekonomi" En Çok Okunan Haberler

"Ekonomi" Diğer Haberler